Over ons

Taken Samenstelling Gekwalificeerde entiteiten Nuttige Links

Taken

De consumentenombudsdienst is een autonome openbare dienst die de volgende taken uitvoert:

  1. consumenten en ondernemingen informeren over hun rechten en plichten, en in het bijzonder over de mogelijkheden om consumentengeschillen buitengerechtelijk te regelen;
  2. elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van een consumentengeschil in ontvangst nemen en deze, indien nodig, doorspelen naar een andere ter zake bevoegde en bekwame entiteit of ze zelf behandelen;
  3. zelf tussenkomen bij elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van een geschil waarvoor geen andere entiteit bevoegd is.

De taken van de Consumentenombudsdienst zijn vastgelegd in Boek XVI van het Economisch Recht

Samenstelling

Het uniek e-loket en de dienst die de klachten behandelt is samengesteld uit een team van dossierbeheerders en administratieve medewerkers. Zij zijn aangeworven met een vast contract. De verantwoordelijkheid van de dienst wordt toevertrouwd aan de Operationele Manager (Pieter-Jan De Koning) en het Directiecomité. 

Dit team, dat het Directiecomité bijstaat, is samengesteld uit vertegenwoordigers van de zes grote ombudsdiensten.

Het Directiecomité bestaat uit de volgende tien leden:

  1. de twee leden van de "ombudsdienst voor telecommunicatie" (Luc Tuerlinckx en Jean-Marc Vekeman)
  2. de twee leden van de "ombudsdienst voor de postsector" (Katelijne Exelmans en Paul De Maeyer)
  3. de twee leden van de "ombudsdienst voor energie" (Philippe Devuyst en Eric Houtman)
  4. de twee leden van de "ombudsdienst voor de treinreizigers" (Cynthia Van der Linden en Jean-Marc Jeanfils)
  5. de ombudsman van de "ombudsdienst voor de financiële diensten (Françoise Sweerts)
  6. de ombudsman van de "ombudsdienst voor de verzekeringen" (Josette Van Elderen)

In het Directiecomité zetelt ook een vertegenwoordiger van de FOD Economie met adviserende stem.

De huidige Voorzitster van het Directiecomité is Françoise Sweerts; de Ondervoorzitter is Katelijne Exelmans.

Gekwalificeerde entiteiten

Lijst van de erkende buitengerechtelijke gekwalificeerde entiteiten vastgelegd in Boek XVI van het Wetboek Economisch Recht en Koninklijk Besluit van 16 februari 2015.

Nuttige links 

 

top